Özgener: İhracatta yeni yol haritasına ihtiyaç var

Özlem SARSIN-İZMİR

2024’te iş dünyasının ajan­dalarında yer alacak ekonomik mesajlara dair açıklamalarda bulunan Özgener, “İhracatta birtakım yapısal değişiklikler olurken; pazarlarımızı çeşit­lendirmemiz ve konjonktüre uygun yol haritaları yapmamız gerekeceği kanaatindeyiz. Di­ğer yandan en büyük ticari or­tağımız Avrupa Birliği eko­nomisinin büyümesinin dün­yanın geri kalanına göre daha düşük seyretmesi, ihracatımız açısından önemli bir risk. Bu da bize, pazar çeşitliliğini ar­tırmamız ve mevcut pazarlar­daki yerimizi korumamız için mutlaka düşük fiyat rekabeti­nin ötesine geçmemiz gerekti­ğini gösteriyor. Artık, stratejik rekabetimizi artıracak sektö­rel politikalar üretmek zorun­dayız” dedi.

“Kredi risk primindeki düşüş yabancı yatırımcıyı çeker”

Uluslararası rekabet gücü için verimlilik odaklı yapısal dönüşümün hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Özgener, “Uygulanan rasyonel politi­kaların sürdürülmesi halinde, istikrarlı bir ekonomik yapı­ya ulaşacağımızı inanıyorum. Yıl içerisinde 700 seviyeleri­ne ulaşan CDS’in bugün itiba­riyle 279’a gerilemesi, özellik­le yabancı yatırımcıların ülke­miz piyasalarına olan ilgisini de artırmış görünüyor. Kredi risk primlerinde başlayan dü­şüşün devam etmesiyle birlik­te Türkiye kısa sürede yeniden yabancı sermaye yatırımları açısından yıldız ülkelerden biri olacaktır” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir